Ekibimiz

MESUL MÜDÜR
GENEL KOORDİNATÖR
KADIN DOĞUM
ÜROLOJİ
ANESTEZİ ve REANİMASYON
EMBRİYOLOJİ LAB.
İNFERTİLİTE PLK. HEMŞİRELERİ
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ
EBE
ATT
LABORATUVAR TEKNİKERİ
HASTA DANIŞMANI
HALKLA İLİŞKİLER
FATURALANDIRMA VE İDARİ İŞLER
ÖN MUHASEBE
SEKRETERYA
PERSONELLER
TEKNİSYEN
GÜVENLİK