ICSI Öncesi Yumurtaların Hazırlanması (Denüdasyon İşlemi)

OPU işlemi sonrası elde edilen yumurtalar çevrelerinde kumulus adı verilen bir hücre tabakasıyla alınırlar. Bu tabaka yumurtanın olgunluğunu tamamlamasına yardımcı bir dıokudur. Bu nedenle 2 saat yumurta hücresinden uzaklaştırılmaz. Bu sürenin sonunda hyalarunudaz adı verilen bir enzimle enzimatik ve ardından uygun pipetlerle mekanik olarak bu hücrelerden ayrıştırılarak yumurtaların matürasyonları değerlendirilir. Denüdasyon işleminden yaklaşık olarak 1 saat sonra olgun oositlere mikroenjeksiyon işlemi yapılır.