Erken Embriyo Gelişimi

  Döllenme kontrolü ,Mikroenjeksiyon işleminden 16-18 saat sonra yapılır.normal fertilizasyonda 2 pronukleus ve birinci ve ikinci kutup cisimciği gözlenir.
 
            Bu evrede pronukleusların sayısı, büyüklüğü, yerleşimi,nüklleolusların sayı ve dizilişleri, kutup cisimciklerinin varlığı ve dağılımı fertilizasyonun değerlendirmesinde önemli faktörlerdir.
 
            Bölünme evresi; döllenen bir yumurta 20 saat sonra ilk bölünmesini gerçekleştirir ve 2 hücreli olur. Bölünme hızına göre bir embriyo uygun hücre sayısına sahip ise normal gelişen embriyo olarak değerlendirilirken zamanında daha az hücre sayısına sahip ise yavaş gelişen embriyo olarak değerlendirilir.
 
            Bir embriyo hücre sayısı, büyüklüğü,fragmantasyonun ve granülasyon varlığı, nukleusların hücrelere homojen dağılımı, sitoplazmasının homojenitesi ve erken kompaktlaşma gibi parametrelere göre değerlendirilir ve kalite belirlenir. Kalite ne denli iyiyse embriyonun ileri gelişim gösterme ve implantasyon potansiyeli de artmaktadır.