İleri Dönem Embriyo Gelişimi

Fertilizasyondan sonra 4. günde hücre sayısı yaklaşık 16-20 civarındadır. Ardından bu hücreler birbirine yapışarak kompaktlaşma adını verdiğimiz yapı halini alır ve buna morula da denir. Ardından kavitasyon oluşumu başlar. Kavitasyon oluşumu blastosöl oluşumunu tetikler ve hücreler trofoktoderm(dış hücre kitlesi) ve iner cell mass (iç hücre kitlesi) olarak kutuplaşmaya başlar

Blastosist oluşumu 5. ve 6. günlerde başlar. Embriyoları blastosist aşamasına kadar takip etmenin en avantajlı tarafı en iyi gelişen embriyoyu seçerek başarı şansını artırmaktır.