Embriyo Dondurma

Embriyo dondurma işlemi embriyo transferi sonrası kalan iyi kalitedeki embriyoların özel bir işleme tabi tutularak sıvı azot içerisinde saklanmasıdır. Embriyo dondurma işlemi ile hastada gebelik elde edilememesi, elde edilen gebeliğin düşükle sonuçlanması ya da doğum yapan hastanın ikinci bir bebek talebi ile merkeze başvurması halinde hastaya alternatif bir çözüm sunmaktadır. Böylece hastanın aynı tedavi sürecini yaşamasına gerek kalmadan embriyonun transferiyle yeni bir gebelik şansı elde etmesi mümkün olabilmektedir.
 
Embriyo dondurma yöntemi olarak slow freezing ve vitrifikasyon yöntemleri uygulanabilmektedir. 
 
Dondurma yönteminin başarısını gösteren en önemli kriterlerden biri olan çözme sonrası embriyolardaki canlılık oranı, vitrifikasyon ile dondurulup çözülmüş olan embriyolarda çok daha iyi ve  %100’e yakındır. Çünkü dondurma sürecinin çok hızlı seyretmesi nedeni ile embriyo dış etkenlerden olabildiğince az etkilenmekte ve buz kristallerinin oluşumu engellenebilmektedir.
 
Vitrifikasyon tekniği ile embriyolar  özel solüsyonlar kullanılarak çok hızlı bir şekilde (1 saniye) 37 C 'den -196 C'ye soğutularak sıvı nitrojen içersinde yıllarca bekletilebilmektedir. Tekniğin uygulandığı canlı doğan bebekler  fresh uygulama ile  doğan bebeklerle kıyaslandığında olumsuz bir etkiye rastlanmadığı görülmüştür.  
 
Merkezimizde vitrifikasyon yöntemi ile embriyo dondurma işlemi uygulanmaktadır ve  elde edilen sağlıklı gebelik oranı % 38 ile %40 oranındadır.