Mikro Tese

Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1'inde, infertilite (kısırlık) problemi olan erkeklerin ise %10 '“ 15'inde görülmektedir.
 
Azoospermi kendi içinde iki alt gruba ayrılır:
 
1)Obstruktif azoospermi: Testislerde sperm üretimi normaldir. Ancak; spermlerin taşındığı toplayıcı kanallardaki tıkanıklık ya da doğuştan yokluk nedeniyle sperm meniye ulaşamamaktadır.
 
2) Non obstruktif azoospermi: Sperm taşıyıcı kanallar açık olduğu halde, testislerde olgun sperm üretiminin yeterli düzeyde olmamasıdır.
 
Azospermi durumunda, sperm elde edilmesi için yapılan cerrahi sperm elde etme yöntemleri lokal yada hastanın isteği üzerine genel anestezi altında uygulanabilmekte , işlemden sonra hasta günlük yaşantısına devam edebilmektedir.
 
Cerrahi sperm elde etme yöntemleri;
 
 Mikro tese işleminde Testis dokusu mikroskop ile incelenerek, dolgun görülen tübüllerden, çok küçük boyutlarda  örnekler alınır. Böylece Klasik TESE yöntemine göre, hem daha az örnek alınarak dokuya verilen zarar azaltılır hemde tübüller yakından incelendiği için sperm bulma ihtimali artırılır. 
 
Merkezimizde de bu nedenle mikro tese işlemi tercih edilmekte ve uygulanmaktadır. 
 
Obstruktif azospermili hastalarda spermlerin dondurma-çözme işlemine dayanıklılığı daha iyidir ve donmuş spermlerin kullanımıyla elde edilen gebelik oranları da oldukça iyidir. Nonobstruktif azospermili hastalarda ise  tese işleminden elde edilen spermlerin yapısal kusurlara sahip olma olasılığı daha yüksektir ve dondurma- çözme işlemi sonrasında arzu edilen kalitede spermin bulunabilme oranı çok daha düşüktür. Bu nedenle bu tür vakalarda başarı açısından fresh tese uygulaması ( tedavi esnasında taze doku alınması) önerilmektedir. Nonobstruktif azospermili olgularda da obstruktif  olgulardaki gibi mükerrer tese uygulamaları olabilmektedir.  1. tese işleminde sperm bulunamayan nonobstruktif olgularda %15 oranında 2. tese işleminde  sperm bulunabildiği görülmüştür.