Hidrosalpinks Olgularında Tüplerin Çıkarılması veya Kapatılması

HSG, ultrason veya laparoskopide tubaların içlerinin sıvı ile dolu baloncuklar şeklinde görülmesine hidrosalpinks denmektedir. Bu durumunda tüp bebek tedavileri öncesinde tubaların çıkartılması veya uterus ile bağlantılarının kapatılması başarıyı arttıran bir uygulamadır. Çünkü; tuba içinde biriken sıvının uterin kaviteye sızması halinde embriyoya toksit etki gösterdiği ve embriyo implantasyonunu bozduğu düşünülmektedir. Tubaların kapatılması için öncelikle tercih edilen yöntem laparoskopidir. Fakat, daha önce geçirilen bir takım enfeksiyonlar veya ameliyatlar nedeniyle karın içersinde yoğun yapışıklıkları olan hastalarda laparoskopik müdahale riskli olabilmektedir. Bu tip durumlarda essure isimli özel bir malzeme ile histereskopik olarak tubaların kapatılması sağlanabilmektedir. Kliniğimizde bu uygulama yapılarak gebelik elde etmiş hastalar mevcuttur.