IMSI YÖNTEMİYLE TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI ARTTI (AYDIN DENGE GAZETESİ)

 Özel Smryna ART Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Tıp Merkezi’nden tüp bebek ve IMSI yöntemiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Çalışmalar özellikle embriyo kalitesi ve endometrium reseptivitesi (tutumu) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Biliyoruz ki embriyo kalitesi (özellikle genetik açıdan ne kadar sağlıklı ise) ve endometrium reseptivitesi ne kadar iyi ise gebelik oranları o kadar artmaktadır. Bu amaçla daha kaliteli embriyo elde etmenin temel taşları olan sağlıklı sperm seçimi ve daha kaliteli oocyte (yumurta) elde emek için pek çok yeni uygulama gündemdedir.

Oocyte kalitesinin ve sonrasında elde edilen embriyo kalitesinin iyileştirilmesi açısından tedavilerde gelinen son nokta; daha düşük doz ilaç tedavileri ile elde edilen yumurta ya da naturel siklus sırasında vücudun kendi seçtiği yumurta ile yapılan uygulamalarda başarının çok daha iyi olduğu yönündedir.

Sperm seçimi son derece önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Bu açıdan bir çok yeni uygulama gündeme gelmiştir. Bunlar içerisinde özellikle IMSI (Intra Stoplazmik morfolojiye göre seçilmiş sperm enjeksiyonu) dikkati çekmektedir.

Sağlıklı bir embriyo elde etmek ve gebeliğin gerçekleşmesi için hem yumurta, hem de spermin sağlıklı olması şarttır. Şimdiye kadar uygulanan mikroenjeksiyon işlemlerinde canlı sperm hücresi en fazla 400 kat büyütülmektedir. Dolayısıyla bu büyüme oranıyla, spermin sadece genel şekli incelenebilmektedir. Fakat bu durum spermin döllenme, embriyo gelişimi ve gebelik için çok önemli olan anomalilerin tanımlanmasına imkan vermemektedir.

GEBELİK ORANI %50’YE ÇIKIYOR

Geçmişte ilk uygulandığı yıllarda Tüp Bebek tedavisinde başarı oranı % 5-10 iken, günümüzde Türkiye ve dünyada gebelik oranı %40-50’ye, eve canlı bebek götürme oranı da %30’lara çıkmıştır. Hem başarı oranının artması hem de tedavi maliyetinin zaman içinde azalması ile çok daha erken yaşlarda ve çok daha fazla hastaya uygulanır hale gelmiştir. Son yıllarda başarının daha da arttırılması adına pek çok çalışma yapılmış ve yeni yaklaşımlar gündeme gelmiştir.

8050 KATA KADAR BÜYÜTMEK MÜMKÜN

IMSI işleminde kullanılan yüksek büyütmeli objektifler ve özel optik sistemler aracılığı ile mikroenjeksiyon için hazırlanan spermleri 8050 kata kadar büyütmek ve spermin başı içerisindeki anormallikleri ayırt ederek seçim yapmak mümkün olmaktadır. Sperm başı içersindeki genetik materyali içeren çekirdek kısmında bulunan vakuoller (sıvı dolu kesecikler), DNA yapısında hasar bulunabileceği konusunda ipucu vermektedir. Spermin DNA yapısındaki hasarlar, döllenme başarısızlığı, embriyo gelişiminin durması, kötü ve/veya yavaş embriyo gelişimi gibi problemlere sebep olabilmekte ve dolaysıyla gebelik şansını olumsuz etkilemektedir.

Özellikle şiddetli erkek faktörü olan vakalarda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında ve nedeni izah edilemeyen infertilite durumlarında, spermin rolünü anlamaya ve uygun yapıdaki spermlerin seçilmesine olanak veren IMSI sistemi; blastosist evresine ulaşabilecek iyi embriyoların gelişimine de imkan vermesi yönünden bu alandaki yeni ve önemli gelişmelerden birisi olup merkezimizde uygun endikasyonu olan vakalarda başarı ile uygulanmaktadır.

Endometrium reseptivitesi açısından bakıldığında özellikle yüksek doz ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerinin olduğu görüşü hakimdir. Dondurma tekniklerindeki ilerlemeler sayesinde embriyolar %100’e yakın bir oranda canlı ve aynı kalitede çözülebilmektedir. Böylece ilaçsız bir siklustaki naturel (doğal) endometriuma yapılan embriyo transferi ile daha başarılı sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.”

Özel Smryna ART Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Tıp Merkezi

Anadolu Cad. No: 34 Hitay Plaza 35010 Salhane BAYRAKLI/İZMİR

Tel : 0232 461 93 33