Tüp Bebek Tedavisinde Gebelik Oranı Nasıl Artar?

Özel Smyrna Art Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Dal Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Adakan, tüp bebek tedavilerinde gebelik oranı  ve doğum oranlarını  arttıran yöntemler hakkında bilgiler verdi.
 
Time Lapse Tekniği  İle Embriyolar Sürekli Takip Ediliyor
 
Tüp Bebek laboratuvarlarında kaliteli ve rahim içine yerleşme olasılığı yüksek olan embriyoyu (bebek taslağı) seçmek, gebelik başarısını, daha da önemlisi canlı doğum oranını arttırmaktadır.” Diyen Yrd. Doç. Dr. Şaban Adakan, Time Lapse sistemi ile embriyo gelişiminin devamlı izlendiğini ve daha doğru embriyoyu seçebildiklerini söyledi.  Yrd. Doç. Dr. Adakan Time Lapse ile ilgili şu bilgileri verdi.
 
Günümüzde halen yaygın olarak kullanılan klasik embriyo seçimi, günde bir kez belli saatlerde embriyonun ortamından dışarıya çıkarılıp mikroskop altında o anki görüntüsünün değerlendirilmesine dayanır. Embriyonun dış ortamdan olumsuz etkilenmemesi için bu gözlem kısa sürede yapılmalıdır. Aslında embriyo gelişimi sürekliliği olan yani dinamik bir süreçtir. Oysa günde bir kez yapılan gözlem bu dinamik sürecin değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu da embriyonun gelişim süreci içindeki önemli göstergelerin gözden kaçabilmesine neden olmaktadır. Çünkü bu süreç, embriyodaki hücresel bölünmeleri, bu bölünmelerin normal ya da anormal olmasını, bölünme sürelerini ve şekil değişikliklerini içermektedir. Bu süreç transfer etmeye en müsait embriyonun seçiminde önem arz etmektedir. Time Lapse denilen bir sistemle embriyoların gelişimlerinin içinde bulundukları inkübatörde kamera ile izlenmesi ve kayıt altına alınması ve daha sonra bu kayıtların geriye dönük olarak izlenmesi mümkün olmaktadır. Her embriyoya ait bu video görüntüleri embriyo dış ortamın olumsuz etkilerine maruz bırakılmadan tekrar tekrar izlenebilmektedir.
 
Her Aşama Kaydediliyor
 
Bu sistem ile, spermin yumurta içine zerk edilmesinden (mikroenjeksiyon)  sonra,  döllenmeden itibaren rahim içine transfer aşamasına kadar, gelişen embriyonun gelişim aşamalarının izlendiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Adakan, “Bu yöntem rahim içine yerleşme olasılığı daha yüksek olan embriyonun seçiminde yardımcı olabilmektedir. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda, bu yöntem ile daha yüksek gebelik oranları ve canlı doğum oranları bildirilmektedir.”
 
Daha Normal Sperm Seçimi İçin IMSI
 
Tüp Bebek uygulamalarında mikroenjeksiyon işlemi için sperm seçiminin 200-400 kat büyüten bir mikroskop ile yapıldığını belirten Özel Smyrna Art Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Tıp Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Adakan, “ bazı sperm anormallikleri bu büyüklükte belirlenebilir ve bu spermler işlemde kullanılmazlar. Ancak genetik bilgileri taşıyan DNA denilen yapılardaki hasara bağlı oluşan küçük ve orta büyüklükteki vakörler bu büyütme ile gözlenememektedir. Spermlerdeki DNA hasarı anormal döllenme ve anormal embriyoya neden olmaktadır. Bu nedenle DNA hasarı az olan spermin seçilmesi gebelik oranlarının artmasını ve düşük oranlarının azalmasını sağlar. Canlı doğum oranı da bu oranda artar.  IMSI ile 6000 ila 8000 katlık büyütme sağlayan bir sistemde sperm seçimi daha kaliteli ve genetik olarak daha normal spermin seçimine ve daha sağlıklı embriyonun elde edilmesine olanak sağlamış olur.
 
Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Önemli Bir işlev
 
Yrd. Doç. Dr. Şaban Adakan, IMSI yönteminin özellikle; başarısız tedavi öyküsünde, tekrarlayan gebelik kayıplarında, yüksek oranda anormal sperm varlığında, yumurta kalitesi iyi ancak kalitesi kötü embriyo elde edilen durumlarda, artan erkek yaşı ile anormal sperm olma olasılığı artması nedeniyle 35 yaş üzeri erkeklerde, yumurtalık cevabı zayıf kadınlarda döllenme oranını artırabilmek için kullanılması önerilmektedir.” dedi.
 
                                


İletişim Formu

Adınız Soyadınız :
Telefon :