Sözlük

A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |   J   |   K   |   L   |   M   |   N   |   O   |   Ö   |   P   |   R   |   S   |   Ş   |   T   |   U   |   Ü   |   V   |   Y   |   Z   |  
» A

Amenore : Menstruasyonun olmama

Amniosentez : Gebelik sırasında fetusun içinde bulunduğu sıvıdan biraz alarak, bebeğe ait hücrelerin tahlili 

Androjen : Kadınlarda yumurtalıklar ve adrenal korteks tarafından da üretilen bir grup primer erkek seks hormonları 

Androlog : Erkek infertilite uzmanı 

Anovulasyon : Ovulasyonun (yumurtlamanın) olmaması 

Assisted Hatching : Embriyonun dışında bulunan zara delik açılması

Aşılama : 
İnseminasyon, yani yeterli sayıdaki semen örneğinin yıkanarak, sağlıklı spermlerin anne rahmine yerleştirilmesi işlemidir.

Azoospermi : Menide sperm bulunmaması durumu

Agonist : Doğal bir hormonun kopyası olarak üretilen sentetik hormon
» B
Bazal Vücut Isısı Testi : Bir kadının vücut ısısındaki günlük dalgalanmalara göre yumurtlama zamanını saptama yöntemi

Blastosist : Embriyonik gelişim sırasında morula’dan sonra gelen içi oyuk top şeklindeki hücreler. Blastosistde bir dış hücre tabakası ve bir iç hücre kitlesi vardır.

Biyopsi : Bir dokudan parça alınması» C» D
Döllenme : Yumurta ile spermlerin bir araya gelerek tek bir hücre oluşması» E
Ejekülasyon : Spermlerin boşalması

Ektopik (Dış) Gebelik : Fertilize olmuş yumurtanın uterus boşluğu dışında bir yerde yerleşerek gebeliğin meydana gelmesidir.

Embriyo : Döllenmiş yumurta

Endometrioz : Uterusun iç yüzeyini döşeyen dokunun uterus dışında genellikle yumurtalıklarda, tüplerde ve diğer pelvik organlarda bulunması

Endometrium : Rahim iç zarı

Epididim : Testisin seminifer tübüllerinden» F

Fallop Tüpleri : Yumurtayı yumurtalıktan rahime taşıyan ve döllenmenin gerçekleştiği bir çift dar boru

Fetus : Embriyoya 2 aydan sonra verilen isim

Fertilizasyon : Bir yumurtanın bir sperm tarafından, embriyo gelişimini başlatmak üzere döllenmesi

Follikül : İçinde yumurtanın geliştiği içi

Fsh : Kadında follikülün olgunlaşmasını ve erkekte spermatogenezi sağlayan, hipofiz tarafından salgılanan hormon
» G
Gamet : Erkek ve dişi üreme hücreleri olan yumurta ve spermler

GnRH Agonisti : GnRH’in hücre reseptörlerine affinitesi olan ve fizyolojik etki oluşturan bir madde

GnRH antagonisti : GnRH’in hücre reseptörlerine bağlanan ve kendisi herhangi bir fizyolojik etki oluşturmadan GnRH’in etkisini bloke eden bir madde

Gonadotropin-releasing hormon (GnRH=gonadotropin-salıveren hormon) : Hipotalamus tarafından salgılanan, hipofiz bezinde FSH ve LH salınımını uyaran bir hormon

Gonadotropinler : Overler ve testislerde, bir başka deyişle gonadlarda hücre aktivitesini stimüle eden hormonlar (FSH ve LH); gonadotropinler olarak da bilinir» H
HCG : Embriyo tarafından salgılanan bir hormon. Gebeliğin teşhisinde kullanılır.

Hormon : Birçok organın fonksiyonunu kontrol etmek için vücut tarafından üretilen madde

Hipofiz bezi : Beynin tabanında yerleşmiş, hipotalamus tarafından uyarıldığında FSH, LH ve aynı zamanda diğer endokrin hormonların salınımını sağlayan iki loblu endokrin bez

Histerektomi : Uterusun operasyon ile alınması» I
Icsi : Bir spermin yumurtanın içine enjekte edilmesi.

İnfertilite : Kısırlık

İnkübatör : İçinde embriyo kültürünün yapıldığı, sıcaklığı vücut ısısı gibi olan ve karbondioksit verilen özel dolap

İnsan koryonik gonadotropini (hCG) :  İmplantasyon sonrası plasentadan salınan, korpus luteumun estradiol ve progesteron üretimine devam etmesini stimüle eden, dolayısıyla menstruasyonu önleyen gonadotropin

Ivf : Tüp bebek» J
Jinekolog : Kadın Hastalıkları doktoru» K
Kateter : Sperm ve embriyoyu yerleştirmeye yarayan ince bir boru

Kontrollü over hiperstimulasyonu (COH=controlled ovarian hyperstimulation) : Gonadotropinlerin, foliküller olgunlaşana dek eşzamanlı gelişimlerini sağladıkları ART’daki ovulasyon indüksiyon işlemi

Kromozom : Her hücrenin çekirdeğinde bulunan, soya çekim sağlayan madde.» L
Laparaskopi : İnce, narin bir alet ile pelvik organları görmek için yapılan operasyon

Lh : Yumurtlamanın olmasını sağlayan ,hipofiz tarafından salgılanan hormon
» M
Mastürbasyon : Elle spermin boşalmasını sağlamak

Menopoz : Kadının hayatında yumurtalıkların fonksiyonunun durduğu ve adetin bittiği dönem

Mikroenjeksiyon : Spermin yumurtanın içine enjekte edilmesi (Icsi)

Morfoloji : Sperm biçiminin ve boyutlarının belirlenmesi» N» O
Oosit : Yumurta

Oosit toplanması : İğne ile follikülün içine girilerek buradaki sıvı ve yumurta iğne ile dışarı alınır.

Over hiperstimulasyon sendromu (OHSS) : Yumurtlama tedavisin sırasında kullanılan ilaçlar, yumurtalıkların aşırı uyarılmasına yol açabilir. Bu durumun belirtileri yumurtalıkların aşırı büyümesi, karın içinde sıvı toplanmasına bağlı olarak karın şişkinliği, mide ve barsak problemleri (bulantı, kusma ishal gibi) şeklinde olabilir.

Ovülasyon : Yumurtlama» Ö
Östrojen : Uterusun içinin büyümesini stimule eden ve yumurtalalıklarda üretilen bir kadınlık hormonu» P
Pgd : Preimplantasyon genetik tanı

Progesteron : Yumurtalıklarda üretilen ve uterusun iç çeperinin büyümesini sağlayan hormon. Seviyesi düştüğü zaman, mensturasyon gerçekleşir.» R» S
Semen : Sperm  

Semen Analizi : Spermin şeklinin ve hareketinin incelenmesi  

Serviks : Rahim ağzı  

Steroid hormonlar : Testosteron ve estrojen gibi erkek ve dişi seks hormonları» Ş» T» U
Ultrason : Fetusu incelemek veya iç organları görmek için yapılan ses dalgalarının kullanıldığı bir test.

Uterus : Kadın pelvisinde bulunan, hamilelik sırasında fetusu barındıran ve besleyen adaleli organ.» Ü» V» Y
Yumurtalıklar : İçinde ovulasyonda atılan yumurtaları barındıran ve hormon üreten, uterusun iki tarafında olan iki bez  

Yumurtlama : Yumurtalıklardan birinin yumurta atması» Z
Zigot : Embriyonun erken gelişimdeki hali  

Zona pelusida : Yumurtanın dışını kaplayan zar