Tedavide Başarıyı Arttıran Uygulamalar

Bir merkezin başarısı hastaları genelleştirilmeden hastaya en uygun tedavi methodunu seçerek, son teknoloji ile birleştirip, en az komplikasyon ile en yüksek gebelik oranını sağlamasındadır. Hastanın merkeze güvenmesi ve tüm benliği ile tedaviye inanması, mental olarak kendini gebeliğe hazırlaması kilit faktörlerden ikincisidir.