Prenetal Vitamin ve Mineral Desteği

 The American Academy of Pediatrics ve American College of Obstetrics and Gynecology ( ACOG ) (1997) maternal (anne) diyetin şüpheli olmadığı veya annenin beslenme açısından risk altında olmadığı durumlarda, rutin multivitamin desteği tavsiye etmemektedir.
Çoğul gebeliği olan, madde bağımlıları, tam vejeteryan, epilepsi ve hemoglabinopatisi olan kadınlar beslenme açısından risk altındadırlar. Bu yüksek riskli gruplara günlük multivitamin – mineral desteğinin ikinci trimesterde başlatılması tavsiye edilmektedir.
30 – 60 mg demir, 15 mg çinko, 2 mg bakır, 250 mg kalsiyum, 10 mg (400 ıu ) B vitamini, 50 mg C vitamini, 2 mg B6 vitamini, 400 mg fosfat ve 2 mg B12 vitamini verilir.
Tüm bunlara rağmen, ülkemiz koşullarını düşünerek proflaktik multivitamin-mineral desteğini ilk trimesterden itibaren vermekteyiz.